• Online podujatie

     • Dobrý deň všetkým,

      Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si Vás dovoľuje pozvať na online podujatie       "Je to (kyber)šikanovanie? "

       

      Link na podujatie (Zoom):

        https://us06web.zoom.us/j/84900206593?pwd=NW5UU0k2bWxXaGFPeVRTWWFMNDFGZz09

      Podujatie je určené pre rodičov, deti, odborných zamestnancov, predovšetkým CDR, školy, CPPPaP a širokej verejnosti.  

       

      Na večernej škole budeme spolu hľadať odpovede na otázky ako sú:

      📌 Ako identifikovať kyberšikanovanie a šikanovanie?

      📌 Čo je a čo nie je kybešikanovanie?

      📌 Môže sa vyskytovať šikanovanie spolu s kyberšikanovaním?

      📌 Prečo dochádza k šikanovaniu a kyberšikanovaniu?

      📌 Ako zistím, že moje dieťa je obeťou kyberšikanovania?

      📌 Čo s tým? (podpora dieťaťa)

      📌 Čo keď je dieťa prizerajúcim alebo agresorom?

      📌 Ako spolupracovať s triednym učiteľom?

       

      Lektorkou podujatia je pani Katarína Hollá z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.

     • JESEŇ V ŠKD, 2022

     • K jeseni patria listy, plody a tvorenie v odtieňoch pestrofarebnej jesene. Deti v Školskom klube detí pod vedením pani vychovávateliek tvoria všakovaké krasotinky. Nech sa páči, nahliadnite. :)

     • Šarkaniáda, október 2022

     • Jesenné bláznenie v Školskom klube detí. Babie leto plné slnka, tepla a pestrofarebnej prírody nám umožnilo púšťať šarkany, niektoré i vlastnoručne vyrobené :) Poveternostné podmienky neboli ideálne, no nás to neodradilo a plní nadšenia sme so svojimi drakmi strávili príjemné popoludnie v prírode. 

     • Beseda na tému HUBY, 11.10.2022

     • K jeseni neodmysliteľne patria plody Zeme, HUBY. O zbere, druhoch a zaujímavostiach nám prišiel porozprávať špecialista na Mykológiu, pán Krivuš, evanjelický farár pôsobiaci vo Vrútkach. Priniesol so sebou i ukážky týchto živých prírodnín. Deti upozornil na to, že Muchotrávka zelená má smrtiaci kalich, ktorý nájdeme v podhubí, a preto je jedovátá. Z ďalších jedovatých húb, ktoré mnohí z nás nepoznajú je napríklad KAPUCŇOVEC, BEDLIČKA OSTROŠUPINATÁ, ktorá usmrtí najviac ľudí, pretože si ju ľahko môžete pomýliť s Bedľou vysokou. Pán farár nás upozornil aj na nenápadnú hubu, LYSOHLÁVKU, ktorá podľa slov pána farára rastie všade, len my ju nepoznáme. Predstavil nám aj hubu s názvom KORALOVEC, vyskytujúcu sa aj v Malej Fatra. Jeho najväščí úlovok Koralovca vážil 4,5 kg. Deťom ukázal aj mini hubku, ktorá rastie na konáriku, A JE ŇOU PAKORIENKOVKA ČIERNA, a iba za 1 kus by ste dostalii 200 eur. Predstavil nám aj vzácnu a veľmi drahú hubku, HĽUZOVKU. Perličkou celej besedy, ukážok a rozprávania bola ochutnávka pre pani učiteľky. Mali sme možnosť ochutnať HĽUZOVKU MEDOVÚ, ktorá je výnimočná svojou chuťou a vzácnym výskytom. Sladká chuť umelého sladidla pretrváva na jazyku až niekoľko hodín... U nás na Slovensku sa nachádza len na 3 miestach, a to na južnom Slovensku a rastie v piesku. Túto hľuzovku používajú Taliani ako delikatesnú pochúťku na dezerty, či pudingy, ktorú nastrúhajú v surovom stave. Ďakujeme za obsahovo vyčerpávajúcu prednášku spojenú s ukážkami i ochutnávkou a prajeme pánovi farárovi veľa chuti k ďalšiemu spoznávaniu mikro i makrosveta.

     • Október- oslava jesene života

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Október je mesiacom úcty k starším a práve v tento čas si pripomíname akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu plnia starí rodičia v našich životoch. Október je mesiacom úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie,úcty k tým, ktorí nás denne robia šťastnejšími a ktorí nám pomôžu keď to potrebujeme.

      Naša škola sa tak ako aj minulý rok zapojí do výzvy v spolupráci s SCVČ TK Deep. Spoločne v škole vyzbierame malé darčeky pre starých a osamelých seniorov z DSS Martin. Ak teda máte niečo, čo by bolo vhodné podarovať (kniha, čaj, krížovky, teplé ponožky ...) doneste to k nám do školy, o ostatné sa postaráme my.

       

      Ďakujeme

     • Liptovské múzeum v Ružomberku, 4.10.2022

     • Regionálna exkurzia tentokrát smerovala na Liptov. Cestovali sme vláčikom a navštívili sme Liptovské múzeum v Ružomberku, kde nás svetom múzejníctva previedla múzejná pedagogička pani Ľubica Drusková. Vzdelávací program na tému "Múzeum očami detí" pani múzejná pedagogička podala dramatizáciou prostredníctvom dvoch divadelných bábok, ktorí boli zakladaťeľmi múzea, nakoľko rok 2022 je 110. výročím založenia. Deti si vyskúšali formou divadla jednotlivé pracovné pozície v múzeu, čo sa v múzeu nachádza a čo je považované za múzeum i ako vzniklo. Prehliadka expozície bola veľmi obsiahla a pútavá. Srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • TÝŽDEŇ MOBILITY V ŠKD, september 2022

     • V rámci týždňa mobility sme v Školskom klube detí vytvárali dopravné prostriedky zo stavebnice LEGO a SEVA, ktoré nabrali veľmi kreatívne až fantazijné prvky. Zapojili sa jednotlivci aj skupinky detí. Po tajnom hlasovaní sme obdarovali deti na prvých troch miestach. Najväčší počet hlasov získala skupina detí - Maťko Hlavňa, Peťko Strempek, Samko Vaňko, Vaneska Siráňová Anička Budzová a Emmka Buľvas s projektom VOJENSKÁ LOĎ. Na 2. mieste sa umiestnila  Sofinka Barbuščáková s výtvorom ROZBIEHACIA HELIKOPTÉRA SB9. Deti Adamko Ertl a Damiánko Janík sa umiestnili na 3. mieste s novovymysleným dopravným prostriedkom KOČIAR NA SNEH. Deti prejavili svoje konštruktívne schopnosti a zručnosti, zapojili fantáziu a zdokonalili si jemnú motoriku. Tešíme sa na ďalšiu výzvu.

     • Návšteva Slovenskej národnej knižnice, september 2022

     • V septembri sme navštívili so žiakmi 3. a 4. ročníka Slovenskú národnú knižnicu, Maticu slovenskú v Martine. Žiakov previedol sprievodca po knižnici, jednotlivých stanovištiach, kde sa oboznámili s rôznymi úlohami práce zamestnancov. Plnohodnotná bola aj prezentácia o tom, čo je to Matica slovenská, aká je jej úloha i o histórií vzniku. Dozvedeli sme sa, že vznik prvých kníh začína v pol. 15. st., že knihy viazali do kože, pretože nehorí. Vďaka Martinovi Hatalovi vychádza dodnes časopis Báječná žena. Najťažšia kniha, ktorou disponuje knižnica má 80 kg, a je to Preceptor. Žiaci mali možnosť prezrieť si najmenšiu knižku, ktorou Matica disponuje, a je ňou Korán s rozmermi cca 2 x 3,5 cm.. Ďalej sme nahliadli aj do starej Čítanky, atlasu Slovenska, knihy písanej vo "ŠVABACHU", držali sme v rukách i knihu v Brailovom písme pre nevidiacich. Získali informáciu o tom, čo je to REŠERŠ, že v tejto knižnici sa okrem kníh a časopisov nachádzajú aj CD, platne, noviny, korešpondencia a dôležité dokumenty. Mohli sme si vyskúšať aj elektronické prehliadanie starých dokumentov a novín, či archiváciu kníh. Pri oprave kníh sa používa japonský papier z morušovníka. Tretia budova Matice slovenskej, v ktorej sídli Národná knižnica vznikla v 19. st. a disponuje takmer 9000 knihami. Je architektonicky riešená tak, aby knihy boli držané v suchu, s minimálnym množstvom svetla. Ďakujeme veľmi pekne za plnohodnotné prevedenie národnou knižnicou a jej úlohami.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Nový školský rok začal prednesom básní našich žiačikov. Príhovor plný srdečných slov pre žiačikov, rodičov a zamestnancov školy predniesla pani riaditeľka Mgr. Lívia Šimková a pani starostka obce. Našich 10 malých prváčikov sme privítali veľkým potleskom a pod vedením triednej pani učiteľky MGr. Ivanky Trnovskej budú zdolávať všetko poznané aj nepoznané. V tomto školskom roku bude drať školské lavice 45 žiakov. Tešíme sa na zážitky, radosti a nové priateľstvá. Vykročme teda tou správnou nohou do školy plnej smiechu, kamarátov, nových vedomostí a skúseností...

     • Rozlúčka so žiakmi 4.A, 24.6.2022

     • Slnečná a úsmevná rozlúčka s našimi najstaršími žiakmi so 4.A triedy. Deti pod vedením triednej pani učiteľky pripravili pre rodičov i pedagógov a zamestnancov školy kultúrny program plný tanca, spevu a dramatizácie. Za chutnú tortu ďakujeme pani Alenke, rodičom za pohostenie plné chutných dobrôt. Prajeme Vám milí žiaci veľa šťastných chvíľ na nových školách. Veríme, že zúročíte nadobudnuté vedomosti, vytvoríte si nové priateľstvá a nezabudnete na chvíle strávené s nami počas školských i mimoškolských aktivít.

     • Koncoročný výlet na Oravský hrad, 27.6.2022

     • Krásny koncoročný výlet sme absolvovali vláčikom za kultúrnou pamiatkou na Oravu. Prehliadka Oravského hradu bola vďaka sprievodcovi Tomášovi veľmi pútavá. Aj napriek teplým slenčným lúčom sme sa veľmi tešili. Získali sme nové vedomosti aj o tom, že Oravský hrad bol kedysi vojenským hradom a že tu vládol rod Thurzo. Zaujali nás vystavené zbrane, koče, folklórne prvky ako aj kútiky živočíšnej a rastlinnej ríše. Najväčším prekvapením pre nás bolo dvojhlavé teľa, podoba chladničky a vianočného stromčeka v minulosti. Na záver sme sa osviežili zmrzlinkou, kúplili sme si niečo malé a milé na pamiatku a pocestovali vláčikom späť domov. Ďakujeme výboru ZRPŠ za úhradu vstupného do hradu a pani učiteľke Danke za organizáciu.

     • Výstava jún 2022

     • Školský rok 2021/2022 sa blíži ku koncu. Deti, ktoré navštevujú Výtvarný krúžok na našej škole pod vedením výtvarníčky p. Chovancovej, pod záštitou ZUŠ Dražkovce pripravili výstavu plnú prekrásnych umeleckých diel. Sme pyšní na tvorivosť a fantáziu našich detí. Výstavu si môžete prísť pozrieť ešte do 24. júna 2022 v poobedňajších hodinách na prízemie školy. 

     • DEŇ RODINY, 17. JúN 2022

     • "Rodina a priatelia sú skryté poklady. Hľadajte ich a užite si ich bohatstvá." ... Wanda Hope Carter

      Milé, veselé, slnečné, usmievavé, súťaživé, kreatívne, sladké a láskavé ... aj týmito prívlastkami by sa dalo opísať piatkové popoludnie a podvečer na Hasičskej zbrojnici. Členovia výboru ZRPŠ pri ZŠ Turčianske Kľačany pripravili pre deti a žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy DEŇ RODINY. Deti si so svojimi rodičmi, súrodencami, spolužiakmi užili kopec zábavy pri súťažiach, naplnili hladné brušká dobrôtkami. Samozrejme nechýbal ani tanec. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali s prípravou a realizáciou úžasnej rodinnej akcie, s varením guľášu, DJ-ovi, ako aj všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí priniesli dobrôtky pre všetky brušká. :)

       

       

     • ŠKOLA v PRÍRODE Terchová, Šípková 6.-10. jún 2022

     • Po tretíkrát sme absolvovali Školu v prírode v rodisku Juraja Jánošíka, v Terchovej. Tento rok absolvovalo ŠVP 19 žiakov 3. a 4. ročníka a benjamínek, žiačka 1.A triedy Natálka Záborská. Vedúcimi boli Mgr. Livka Šimková, Mgr. Vierka Sleziaková a Mgr. Lucia Purdová. Pani zdravotníčka Milenka Ruttkayová sprevádzala naše kroky a v prípade prvej pomoci bola tou najdôležitejšou osobou. Zvieratká milujeme, ale v priebehu štyroch dní sa na nás nalepilo snáď aj tucet nežiadúcich kliešťov. Cieľom školy v prírode bolo budovať vzájomnú spoluprácu a rešpekt, toleranciu, čestnosť, iniciatívu a trpezlivosť ako aj prehlbovať u detí športové návyky, vzťah ku prírode, turistike. Cieľom Školy v prírode bolo aj každodenné zážitky a získané informácie pretvoriť vo svojej pracovnej skupine na projekt – poster, čo sa určite každej pracovnej skupine podarilo na 100 %.  Hneď 1. deň po ubytovaní, naplnení hladných brušiek sme zdolali 7 km turistickú vychádzku do rodiska Juraja Jánošíka, osady u Jánošov. Pokračovali sme až do osady Smrekovci, kde nás čakal prekrásny výhľad na Veľký a Malý Rozsutec, oddychová zóna s množstvom interaktívnych aktivít. Cieľom 2. dňa bol výlet vláčikom po Vrátnej doline, kde sme sa dozvedeli veľmi veľa vtipných zaujímavostí a historiek o Jánošíkovi a Terchovej. Absolvovali sme aj výstup na rozhľadňu Terchovské srdce, i k soche Juraja Jánošíka v Terchovej. Odfotili sme sa aj s terchovským Mimoňom. Po náročnom dni sme si veľmi kreatívne vyrobili potlače na tričká. Beseda PRVEJ POMOCI s p. Milenkou nás natoľko zaujala, že každý z nás už vie postihnutého človeka dať do stabilizovanej polohy. Na tretí deň sme si poctivo vyšľapali do kopca ku zvonici u Marunov. Samozrejme neunikli sme miestnym výdatným prehánkam. Večerný program Banda baví bandu a DISCO nám opäť vyčarila úsmev na tvári. Štvrtý deň sa niesol v duchu športových súťaží, prezentácie vytvorených projektov, praktických zručností pri tvorení stromčekov šťastia. Usmievavý deň zavŕšila beseda s horským záchranárom Malej Fatry – Vrátna dolina. Každý z nás si bude pamätať číslo 18 300... Za celú školu v prírode sme vyriešili množstvo kvízov, zaujímavých aktivít – vytvorenie si poštovej schránky, rozbor svojho mena, triedenie osád Terchovej ... Samozrejme hodnotil sa aj poriadok na izbách. O naše plné brušká sa postarali pani kuchárky, ktoré nám pripravili palacinky, parené buchty, perkelt, sviečkovú, francúzske zemiaky a iné dobroty. V jedálni bola po každom chode menovaná služba, ktorá sa postarala o čisté stoly. Verím, že sa deťom Škola v prírode páčila a odniesli si veľa zážitkov. Pri vyhodnotení ŠVP sme ako vedúci rozdali množstvo diplomov s titulmi MEDVEDÍK ČISTOTNÝ, LEŇOCHOD, NEÚNAVNÝ GEPARD, MÚDRA SOVIČKA, či ŠEFREDAKTOR ...

       

      6. jún 2022 - príchod do Školy v prírode Šípková

      1. deň - cieľ: rodisko Juraja Jánošíka

      ​​​​​​​1. deň - cieľ: rodisko Juraja Jánošíka ​​​​​​​

      1. deň - cieľ: rodisko Juraja Jánošíka

      2. deň - cieľ: Vláčikom po Vrátnej doline, kultúrno historické pamiatky a architektúra Terchovej

      športové a tvorivé aktivity :) , izbovice, banda baví bandu, stolovanie 

      3. deň - cieľ: zvonica u Marunov

      4. deň: prezentácia PROJEKTOV, Tvoríme stromčeky šťastia, gratulujeme pani zdravotníčke a balíme sa :)

      5. deň: Rozlúčka s izbami, posledný stisk s Jánošíkom a odchod domov :)

     • Dopravná výchova 1.A, 2.A

     • Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako chodcov alebo cyklistov. 

      Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú vyučovania na dopravnom ihrisku pri ZŠ A.Dubčeka, ktoré primárne spolupracuje s MŠ a ZŠ v meste Martin. Preto si nesmierne vážime, že sa podarilo PaedDr. Danke Grenovej a pani Mgr. Renátke Bírovej dohodnúť vyučovanie aspoň pre dve triedy. 

      Pán učiteľ Mgr. Peťo previedol žiakov po ihrisku, vysvetlil im čo znamenajú dopravné značky, ako sa správať na semafore či v kruhovom objazde, kedy smieme obiehať ostatných účastníkov cestnej premávky. Žiaci dostali prilby a možnosť predviesť svoje zručnosti na kolobežkách, či  "motokárach". 

      Zmrzlina nesmela chýbať. Myslím, že sme si tento deň všetci užili. 

     • Úspech našej žiačky 2022

     • Naša žiačka 4. ročníka, Zojka Kľuchová reprezentovala našu školu v regionálnom kole recitačnej súťaže Vajanského Martin. Získala Čestné uznanie za prednes prózy "Dráčik Hláčik". Pani riaditeľka obdarovala Zojku knižnou odmenou. Sme pyšní.

     • Rozprávková noc v škole, 27. máj 2022

     • Po niekoľkých rokoch prišiel rad aj na rozprávkovú noc. Deti sa na túto čarovnú prespávačku v škole veľmi tešili. Spolu s deťúrencam sme to zvládli na výbornú, nestihli im chýbať ani rodičia. Pani učiteľka Danka zorganizovala besedu so spisovateľom, hudobníkom, spevákom i hercom Branislavom Jobusom z Vrbového. Jeho pútavé zábavné a hudobné vystúpenie nás všetkých pohltilo do sveta fantázie. Predstavil nám knižky z jeho tvorby. Ani sme sa nenazdali, besede zazvonil zvonček v podobe rokovej pesničky a naše kroky viedli späť do školy, kde sme sa občerstvili, zatancovali si, vyrozprávali sa, vymenili si knihy na burze a nakoniec prečítali rozprávočku na dobrú noc. Ďakujeme milé deti za vzorné správanie bez konfliktov. Za plnohodnotné balíčky ku Dňu detí ďakujeme spolu s deťmi výboru ZRPŠ. Táto udalosť bola o to výnimočnejšia, že naša pani riaditeľka Livka oslávila s nami svoje narodeniny a my sme boli prví jej gratulanti....

     • ČISTIČKA ODPADOVÝCH VôD vo Vrútkach, 12. máj 2022

     • Environmentálna exkurzia do čističky odpadových vôd, ktorá bola pre žiakov 3. a 4.ročníka veľkým prínosom. Prichádza nielen z Vrútok a Martina, ale aj okolitých obcí, z Turč. Kľačian, Lipovca, Príboviec, Koštian a dokonca i splašková voda z Brantneru. Uvedomili sme si, aké ťažké a zdĺhavé je odstrániť nečistoty z odpadovej vody našich domácností, ktorú potom vyčistenú odvádzajú do rieky Váh. Zážitky budeme ďalej šíriť aj do našich rodín. Prešli sme si mechanickým a biologickým čistením vody. Dozvedeli sme sa, že odpad z vody, teda kal nechávajú vyhnívať v nádržiach s teplotou 37, 2 °C až 37,4°C a potom ho využívajú na výrobu elektrickej energie, bioplynu i vyvážajú na ďalšie spracovanie. Ďakujeme pánovi sprievodcovi, zamestnancovi ČOVky i p. Korbelovi za povolený vstup do areálu. Veľmi sa nám páčilo.