• Krúžky

  • Na našej škole prebieha v školskom roku 2022/2023 krúžková činnosť, ktorú nám "zastrešuje" CVČ Domino Vrútky a ZUŠka Dražkovce. 

   ZUŠ Dražkovce

   Pondelok: Hudobný odbor ( klavír)      13:15 - 16:25

   Utorok: Hudobný odbor (klavír)            13:15- 16:25

                Výtvarný odbor                          13:00 - 15:15

   Streda:  Hudobný odbor (gitara)  + Veselé blšky (MŠ) 13:00 - 16:25

   Štvrtok: Výtvarný odbor                        13:00 - 15:15

   Piatok: Tanečný odbor                           13:00 -15:15

    

   CVČ Domino

   Pondelok: Základy práce s PC    od 13:00

   Štvrtok:  Športovo- pohybový krúžok   od 13:00

  • zatiaľ žiadne údaje