• Zápis detí do 1.ročníka v šk.roku 2022/2023 bude prebiehať prezenčne za prítomnosti oboch zákonných zástupcov v dňoch 5.a 6.apríla 2022 v čase od 14:30 – 17:00 v budove základnej školy.

     Čo budete potrebovať:

     - vyplnenú prihlášku na vzdelávanie v základnej škole, ktorá Vám bude k dispozícii v tlačenej podobe aj v deň zápisu,

     - rodný list dieťaťa,

     - občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov,

     - podľa potreby doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa,

     - v prípade rozvedeného manželstva, ak súd nariadil niektorému zo zákonných zástupcov maloletého dieťata zrušenie rodičovských práv, žiadame doložiť kópiu súdneho rozhodnutia.

     Zápisy sa budú organizovať za dodržania epidemiologických pravidiel po udelení termínu riaditeľom školy na telefónnom čísle 0908 584 467, 043/4220 151

     Čo by Ste mali vedieť o zápise dieťaťa :

     - škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť,

     - rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek, ale len jednu základnú školu,

     - rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ školy,

     - ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: skolaklacany@skolaklacany.sk

     Zároveň Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2022 od 10:00 – 16:00 spojený s kultúrnym programom- Vynášanie Moreny.

     Prihlaska_do_1.rocnika.pdf

     Usmernenie_k_prijimaniu_deti_na_zakladne_vzdelavanie_v_ZS.pdf