• Dopravná výchova, 23.6.2023

      Dopravnú výchovu absolvujeme každý rok na dopravnom ihrisk u v Martine. Inštruktori Peťko a Renátka nás najprv previedli celým ihriskom pešo, až potom sme dostali kolobežky i káry. Museli sme dávať pozor na dopravné značky, semafory i chodcov. Trénovali sme si postreh, fyzickú kondíciu a pozornosť. Super dopoludnie ....

     • Koncoročný výlet Oravská priehrada, 27.6.2023

      Konečne prišiel vytúžený deň, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Po záverečných písomných prácach sme si zaslúžili relax a oddych od učenia. Pani učiteľky pre nás pripravili plavbu loďou po Oravskej priehrade. Z rána počasie nevyzeralo moc ružovo, ale predsa sme si užili krásne oravské výhľady z paluby lode Orava. Niektorí z nás ostali v príjemnej kajute lode, iní vyšli aj hore na loď, kde sme obdivovali prekrásnu oravskú prírodu. Počas plavby sme si vypočuli zaujímavosti o Oravskej priehrade a o Slanickom ostrove umenia, na ktorý sme potom vystúpili. Tu sme sa dozvedeli ďalšie nové informácie o zatopených oravských dedinkách, navštívili sme malebný kostolík a prešli sme sa po ostrove. Na pamiatku si mnohí z nás pokúpili magnetky, malé suveníry a aj sladké maškrty.

     • Environmentálna výchova v Turčianskej Štiavničke

      22. júna sme sa spolu so štvrtákmi vybrali do Turčianskej Štiavničky na environmentálnu výchovu. Ako vždy najväčší úspech zožali zvieratká, ktoré sme si mohli nielen pohladkať ale tí odvážnejší aj chytiť do rúk a nechať nech trošku po nás polezú. V druhej časti sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, kde už na nás čakali žiaci zo Žabokriek a spoločne sme sa venovali "výučbe". Pani učiteľka Ivanka a pán učiteľ Peťo nám vysvetlili ako na Zemi všetko so všetkým súvisí, ako je potrebné vnímať nielen živú ale i neživú prírodu. Zahrali sme sa na les- stromy v korunách ktorých žijú rôzne vtáčiky, mali sme možnosť vidieť humus a rôzne chrobáčiky a húsenice, ktoré sú veľmi dôležité pre úrodnosť pôdy.

     • Didaktické hry, 1. Jún 2023

      Didaktické hry sa konali počas Medzinárodného dňa detí. Pod vedením p.uč. Ivky Trnovskej sa žiaci rozdelili do 8 skupín po 5 členov a obchádzali stanovištia, ktoré si pripravili pani učiteľky. Na každom stanovišti získavali body za praktické zručnosti, vedomostný test i pečiatku za spoluprácu a správanie. Na stanovišti POHYB A POBYT V PRÍRODE žiaci pracovali s mapou i kompasom. Na stanovišti DOPRAVNÁ VÝCHOVA žiaci rozpoznávali dopravné značky, prakticky na kolobežke zdolali križovatku. CIVILNÁ OCHRANA bolo stanovište, kde žiaci riešili situácie ohrozenia obyvateľstva živlami. Stanovište ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA zahŕňalo prekážkové dráhy, vytrvalosť a fyzickú zdatnosť. Na stanovišti ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA si žiaci vyskúšali ošetriť zraneného, stabilizovanú polohu. Pred samotným zahájením didaktických hier sme si vyskúšali varovný 2 minútový signál všeobecneho ohrozenia. Dokázali sme opustiť budovu d

     • Koncert a výstava 2023, 30. máj 2023

      Keď sa spojí hra na klavíri, hra na gitaru a výstava výtvarných prác, znamená to je jediné ... príjemný umelecký zážitok, ktorý sme ako publikum zažili. Pani učiteľka Julka z výtvarného krúžku pripravila výstavu plnú umeleckých jedinečných diel našich detí. Taktiež zahrala spolu so žiačkami 1. a 2. ročníka hudobné skladby na gitare. Pod vedením pána učiteľa Zdenka deti predviedli celoročnú snahu a drinu na klavíri. Ďakujeme i za sladké občerstvenie. Veríme, že učitelia zo ZUŠ Dražkovce budú pokračovať v tvorivých činnostiach s našimi detičkami aj v budúcom školskom roku. TEŠÍME SA

     • Beseda so včelárom v ŠKD, 31.máj 2023

      Úsmevné májové popoludnie plné praktických ukážok, zaujímavostí o najusilovnejšom tvore nasej planéty, včielke. Miestny občan Kľačian, p. Drahoslav Chomist spolu so synom Davidkom si pripravili pre deťúrence besedu o včielkach, ktoré samy chovajú. Priniesli úľ, ktorý má dve časti, a to plodník a medník, co mnohí z nás nevedeli. Vysvetlili nám všetky dôležité zákonitosti zo života hmyzu, pričom nechýbal úsmev, pohoda a dobrá nálada. Ďakujeme za Váš čas a chuť posúvať informácoe, zážitky a skúsenosti ďalšej generácií.

     • Škola v prírode EKOLANDIA v Ždiari, 22. - 26. máj 2023

      Tento rok naše kroky putovali do Belianskych Tatier, rázovitej goralskej obce Ždiar. Škola v prírode EKOLANDIA nás vtiahla do prírody, kde sme všetkými zmyslami pozorovali a skúmali zložky prostredia a vzťahy medzi nimi. Po príchode do Ždiaru sme sa ubytovali v hoteli WINTER AND SUMMER i v chate SPRING. Naplnili hladné brušká a vyrazili do blízkeho okolia. Turistika na vrch BUĽA stála za tie krásne výhľady na najvyššie vrchy Belianskych Tatier, VIDLA a HAVRAN. Sprevádzal nás horský sprievodca, zastavovali sme sa pri prekrásnych výtvoroch bobra, ktorými boli hrádze, nazývané i BANE, ako sme sa dozvedeli. Aktivita VYTVOR STROMU TVÁR nás všetkých veľmi zaujala a podnietila našu fantáziu. Horský sprievodca Jakub nám rozpovedal rôzne legendy o vzniku názvu obce Ždiar i o vrchoch VIDLA a HAVRAN. Taktiež nám názorne demonštroval, čo by nemalo chýbať v našom batohu, ak sa vyberieme na túru. Po n

     • Deň matiek, 18.máj 2023

      Druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Naši žiaci pod vedením pani učiteliek pripravili pre mamičky, babičky, staré mamy i krstné mamy program plný láskavých slov, básní, veselých i emočných scénok a piesní. Žiačky hudobného krúžku pod vedením p. učiteľa Horváta cez ZUŠ Dražkovce predviedli hru skladieb na klavír. Dievčatá tanečného krúžku si pripravili tanečnú choreografiu pod vedením p.učiteľky Ivanovej cez ZUŠ Dražkovce. Spoločná pieseň "MAMA JE MAMA ..." rozcítila nejedno srdiečko v hľadisku. Rozdávajme medzi sebou lásku, úsmev a milé slovo ...

     • Športová aktivita Mc Donald´s cup, 10. máj 2023

      Dňa 10.5. 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili okresného kola futbalového turnaja s názvom Mc Donald´s cup, ktorý sa konal na futbalovom štadióne Pltníky v Martine. Futbalové družstvo (vrátane striedajúcich) tvorili hráči: M. Boka, F. Ertl, R. Orosz (hráči z 2.A), M. Hlavňa (hráč z 3.A), N. Kľocová, M. Tabaček, A. Ertl, T. Mik, E. Longauerová ( hráči zo 4.A). Naše družstvo si vyžrebovalo náročných súperov. Boli to žiaci zo ZŠ Dolinského, z Valče, zo ZŠ Nadi Hejnej a zo ZŠ Hurbanova. Naši hráči dali do zápasov maximum svojich síl, no aj napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Počas zápasov ich usmerňovali a povzbudzovali tréneri Richard Orosz a Peter Ertl, ktorým patrí naša veľká vďaka za nezištnú pomoc. Oporou pre hráčov boli aj ich spolužiaci z 3. a 4. ročníka, ktorí im naplno fandili a víťaznými pokrikmi podporovali. Veríme, že chuť súťažne si zašportovať našich žiakov neopus

     • Beseda s koordinátorkami prevencie kriminality, 28.4.2023

      V piatok 28. 4. 2023 nás navštívili p. Katarína Kvašňovská a p. Patrícia Uhrinová z odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, s ktorými sme mali zaujímavú besedu. Za organizáciu ďakujeme pani učiteľke Ivke Trnovskej. Naši malkáči, žiaci 1. a 2. ročníka sa dozvedeli, ako sa majú správať v nepríjemných situáciách, na koho sa obrátiť, ak sa nám niekto posmieva alebo robí zle. Interaktívnymi hrami sme si vyskúšali, ako sa cítime, keď nás niekto pochváli, dá nám kompliment. Beseda sa nám veľmi páčila a bola pre nás prínosom a obohatením. Naši veľkáči, žiaci 3. a 4. ročníka s pani lektorkami prebrali tému: „Ako byť v bezpečí v on-line priestore?“ Výborná, odborná, náučná, praktická a interaktívna beseda, ktorá usmernila nielen každého žiaka, ale i dospelého pri pohybe na internete, na sociálnych sieťach, hrách. Budeme si dávať pozor na manipuláciu s ľuďmi v on-line priestore, na nes

     • Vynášanie MORENY, 23. 3. 2023

      Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je poslaním našej školy. Vyniesli sme Morenu, bohyňu zimy a smrti a priniesli sme jar letkami, čo sú brezové halúzky ozdobené stužkami. Morena, Morena, kde si prebývala? ... Na tom vyšnom konci, v murovanom domci ... ozývalo sa kľačianskym chotárom. Ďakujeme všetkým zúčastneným a deťom za aktívny prístup pri realizácií kultúrneho programu.

     • Knižnica Martin-Sever, 13.3.2023

      Dňa 13.3. 2023 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili knižnicu v Martine na Severe. Veľmi sme sa na ňu tešili. Keďže je marec – mesiac knihy ,teta knihovníčka si pre nás pripravila prehliadku knižnice. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o knihách pre deti, ale aj pre dospelých, ako sú v knižnici usporiadané, a že každá knižka tu má svoje miesto. Potom sme sa vrhli do čítania príbehu o ježkovi. Druháci čítali, prváci pozorne počúvali. Teta nám pripravila pekný pracovný list, prváčikovia si vybrali knižky a spolu na koberci v nich skúšali lúskať písmenká, slová, vety. Na záver nám pani knihovníčka rozdala milé ježkovské obrázky a záložku, ktorú sme si mohli doma vystrihnúť, dotvoriť a môžeme ju využívať na hodinách čítania.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 9. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 161901