• Všetkovedko 2022-2023

      Vedomostná súťaž konaná v novembri 2022 má vyhodnotenie. V deň slávnostného odovzdávania polročných vysvedčení sme sa dozvedeli výsledky vedomostnej súťaže Všetkovedko. Spomedzi všetkých riešiteľov má naša škola troch žiakov, ktorí získali titul VĚTKOVEDKO a teda svojimi bystrými odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov. Ostatní žiaci sa stali všetkovedkovými UČŇAMI a budú ďalej pracovať na získavaní vedomostí a logických schopností.

     • Šaliansky Maťko, 24.1.2023

      Úspešný januárový deň. Zúčastnili sme sa okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V prednese povestí reprezentovali našu školičku žiačka Júlia Maršalová z 3.A s povesťou Studňa kráľa Mateja z knihy Turčianske povesti od Jozefa Tatára a žiačka Ľubica Staňová zo 4.A s povesťou Jazernica z knihy To poleriecke pole od Blažeja Beláka. Julinke zároveň blahoželáme k 3. miestu vo svojej kategórií. Tešíme sa a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

     • Prerušenie vých.-vzdel. procesu

      Základná škola Turčianske Kľačany so sídlom v Turčianskych Kľačanoch 210, 03861 Vrútky zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Líviou Šimkovou Vám týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti a v súlade s Metodickým usmernením 15/2005-R, taktiež po konzultácii s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine a po dohode so zriaďovateľom školy – Obcou Turčianske Kľačany, zastúpenou starostkou obce Mgr. Lenkou Slávikovou,

     • Svätá Lucia, 13. december 2022

      Niektoré ľudové zvyky sa pretavili aj do kresťanského sviatku, napríklad že na Luciu sa nesmelo priasť, šiť a nič robiť ihlou. Ženy v tento deň oddychovali. Robili sa obchôdzky, kde dievky ale aj chlapci odetí v bielom a s pomúčenými tvárami vinšovali po domoch požehnanie rodiny a vymetali zlé čary i choroby husacími pierkami. Aj my v školičke sme zavŕšili stridžie dni plné mágie a so žiakmi 4. ročníka povymetali kúty v jednotlivých triedach i v Materskej škôlke Vrabček. Ďakujem deťom za aktívny prístup k príprave i realizácií programu.

     • Mikuláš, 6. december 2022

      Mikuláš nezabudol ani na deti a personál v ZŠ Turčianske Kľačany. Jeho pomocníkom bol anjel, biely a čistý ako sneh. Avšak sprevádzali ich aj dvaja čertíci, ktorí kontrolovali správanie detí, poriadok v triede, spevácke i recitátorské schopnosti, čistotu rúk i zúbkov. Až po takejto čertovsky dôkladnej kontrole sme dostali od Mikuláša obrovský balíček plný nielen sladkých maškŕt, ale aj ovocia a orieškov. Ďakujeme výboru ZRPŠ, p.Hlavňovej, p.Vakrčkovi, p.Mančikovi a p. Mančikovej za úsmev a radosť, ktoré k nám priniesli.

     • Vianočné trhy, 27. november 2022

      Po dlhšej prestávke sme mali možnosť stráviť prvú adventnú nedeľu na vianočných trhoch v Turčianskych Kľačanoch. Predajom výrobkov, ktoré vznikli pod rukami detí pod vedením pedagógov ste podporili naše ďalšie aktivity. Ďakujeme i rodičom a priateľom školy za akúkoľvek podporu a spoluprácu. Deťom, ktoré sa zúčastnili spolu s pedagógmi predaja, srdečne ďakujeme. Prajeme adventné obdobie plné lásky, radosti, pokoja a kúzelných okamihov.

     • Zber šípok, jeseň 2022

      Spoločne s Lesmi SR sme sa zapojili do jesenného projektu "ZBER ŠÍPOK". Dnes 7. decembra 2022 prišiel lesník Laci, aby vyhodnotil našu usilovnosť. Spolu sme ako škola odovzdali 115 kg šípok na ďalšie spracovanie liečiv a čajov do závodu v Liptovskom Hrádku. Do zberu sa zapojilo 27 detí. Každé dieťa dostalo darček pre radosť. Prvé tri miesta boli odmenené veľkou cenou od Lesov SR. Na prvom mieste sa umiestnila Natálka Záborská z 2.A so šípkovým úlovkom 30 kg. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka 2.A, Barborka Hlinková s množstvom 26,5 kg šípok. Tretie miesto obsadila žiačka 1. A, Nicole Vicha so šipkovým úlovkom 12 kg. ĎAKUJEME všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Jesenná výtvarná súťaž, 27.10.2022

      CVČ Domino organizovalo jesennú výtvarnú súťaž na tému Jesenné variácie. Tvorili sme 2 projekty. Halloweensku dekoráciu usilovne a s fantáziou vytvorili žiaci Maťko Tabaček, Sonička Vakrčková a Ľubka Staňová a zároveň sa umiestnili na 3. mieste v kategórií 3 . a 4. ročník. Žiačky Eli Longauerová, Sofi Barbuščáková a Tamarka Žilková so svojim jesenným stromom získali 1. miesto v kategórií 3. a 4. ročník. Všetci boli odmenení diplomom, knihou a náramkom. Prezentovali sme svoje zručnosti a vzájomnú spoluprácu.

     • Pasovací večierok, 17.10.2022

      V októbri sme po adaptačnom období pasovali za riadnych žiakov našej školičky najmladších PRVÁČIKOV. Funkcie pasovania žiačikov sa zmocnili naši najstarší, žiaci 4.A triedy pod vedením triednej p. učiteľky Lívie Šimkovej. Naši prváčikovia museli prejsť dráhu plnú úloh, zložiť pasovací sľub a nakoniec boli mečom "pána kráľa" pasovaní za riadnych žiakov ZŠ v Turčianskych Kľačanoch. Teraz ich čaká štvorročná cesta plná získavania nových vedomostí i zručností, zlepšovania už nadobudnutých schopností pod vedením triednej p. učiteľky Ivany Trnovskej. Želáme Vám milí prváčikovia veľa chuti do ďalšej práce, veľa pevných kamarátstiev a radosť zo spoznávania.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 101588