• Škola v prírode EKOLANDIA v Ždiari, 22. - 26. máj 2023

      Tento rok naše kroky putovali do Belianskych Tatier, rázovitej goralskej obce Ždiar. Škola v prírode EKOLANDIA nás vtiahla do prírody, kde sme všetkými zmyslami pozorovali a skúmali zložky prostredia a vzťahy medzi nimi. Po príchode do Ždiaru sme sa ubytovali v hoteli WINTER AND SUMMER i v chate SPRING. Naplnili hladné brušká a vyrazili do blízkeho okolia. Turistika na vrch BUĽA stála za tie krásne výhľady na najvyššie vrchy Belianskych Tatier, VIDLA a HAVRAN. Sprevádzal nás horský sprievodca, zastavovali sme sa pri prekrásnych výtvoroch bobra, ktorými boli hrádze, nazývané i BANE, ako sme sa dozvedeli. Aktivita VYTVOR STROMU TVÁR nás všetkých veľmi zaujala a podnietila našu fantáziu. Horský sprievodca Jakub nám rozpovedal rôzne legendy o vzniku názvu obce Ždiar i o vrchoch VIDLA a HAVRAN. Taktiež nám názorne demonštroval, čo by nemalo chýbať v našom batohu, ak sa vyberieme na túru. Po n

     • Deň matiek, 18.máj 2023

      Druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Naši žiaci pod vedením pani učiteliek pripravili pre mamičky, babičky, staré mamy i krstné mamy program plný láskavých slov, básní, veselých i emočných scénok a piesní. Žiačky hudobného krúžku pod vedením p. učiteľa Horváta cez ZUŠ Dražkovce predviedli hru skladieb na klavír. Dievčatá tanečného krúžku si pripravili tanečnú choreografiu pod vedením p.učiteľky Ivanovej cez ZUŠ Dražkovce. Spoločná pieseň "MAMA JE MAMA ..." rozcítila nejedno srdiečko v hľadisku. Rozdávajme medzi sebou lásku, úsmev a milé slovo ...

     • Športová aktivita Mc Donald´s cup, 10. máj 2023

      Dňa 10.5. 2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili okresného kola futbalového turnaja s názvom Mc Donald´s cup, ktorý sa konal na futbalovom štadióne Pltníky v Martine. Futbalové družstvo (vrátane striedajúcich) tvorili hráči: M. Boka, F. Ertl, R. Orosz (hráči z 2.A), M. Hlavňa (hráč z 3.A), N. Kľocová, M. Tabaček, A. Ertl, T. Mik, E. Longauerová ( hráči zo 4.A). Naše družstvo si vyžrebovalo náročných súperov. Boli to žiaci zo ZŠ Dolinského, z Valče, zo ZŠ Nadi Hejnej a zo ZŠ Hurbanova. Naši hráči dali do zápasov maximum svojich síl, no aj napriek tomu sa im nepodarilo zvíťaziť. Počas zápasov ich usmerňovali a povzbudzovali tréneri Richard Orosz a Peter Ertl, ktorým patrí naša veľká vďaka za nezištnú pomoc. Oporou pre hráčov boli aj ich spolužiaci z 3. a 4. ročníka, ktorí im naplno fandili a víťaznými pokrikmi podporovali. Veríme, že chuť súťažne si zašportovať našich žiakov neopus

     • Beseda s koordinátorkami prevencie kriminality, 28.4.2023

      V piatok 28. 4. 2023 nás navštívili p. Katarína Kvašňovská a p. Patrícia Uhrinová z odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR, s ktorými sme mali zaujímavú besedu. Za organizáciu ďakujeme pani učiteľke Ivke Trnovskej. Naši malkáči, žiaci 1. a 2. ročníka sa dozvedeli, ako sa majú správať v nepríjemných situáciách, na koho sa obrátiť, ak sa nám niekto posmieva alebo robí zle. Interaktívnymi hrami sme si vyskúšali, ako sa cítime, keď nás niekto pochváli, dá nám kompliment. Beseda sa nám veľmi páčila a bola pre nás prínosom a obohatením. Naši veľkáči, žiaci 3. a 4. ročníka s pani lektorkami prebrali tému: „Ako byť v bezpečí v on-line priestore?“ Výborná, odborná, náučná, praktická a interaktívna beseda, ktorá usmernila nielen každého žiaka, ale i dospelého pri pohybe na internete, na sociálnych sieťach, hrách. Budeme si dávať pozor na manipuláciu s ľuďmi v on-line priestore, na nes

     • Vynášanie MORENY, 23. 3. 2023

      Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je poslaním našej školy. Vyniesli sme Morenu, bohyňu zimy a smrti a priniesli sme jar letkami, čo sú brezové halúzky ozdobené stužkami. Morena, Morena, kde si prebývala? ... Na tom vyšnom konci, v murovanom domci ... ozývalo sa kľačianskym chotárom. Ďakujeme všetkým zúčastneným a deťom za aktívny prístup pri realizácií kultúrneho programu.

     • Knižnica Martin-Sever, 13.3.2023

      Dňa 13.3. 2023 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili knižnicu v Martine na Severe. Veľmi sme sa na ňu tešili. Keďže je marec – mesiac knihy ,teta knihovníčka si pre nás pripravila prehliadku knižnice. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o knihách pre deti, ale aj pre dospelých, ako sú v knižnici usporiadané, a že každá knižka tu má svoje miesto. Potom sme sa vrhli do čítania príbehu o ježkovi. Druháci čítali, prváci pozorne počúvali. Teta nám pripravila pekný pracovný list, prváčikovia si vybrali knižky a spolu na koberci v nich skúšali lúskať písmenká, slová, vety. Na záver nám pani knihovníčka rozdala milé ježkovské obrázky a záložku, ktorú sme si mohli doma vystrihnúť, dotvoriť a môžeme ju využívať na hodinách čítania.

     • Športový turnaj, 15.3.2023

      Dňa 15.3.2023 sa v našej škole konal turnaj v prehadzovanej . Na túto športovú udalosť sme sa veľmi tešili a na hodinách TV sme poctivo trénovali . Boli sme rozdelení do štyroch súťažných družstiev, v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Navzájom sme si fandili a povzbudzovali sa. Samozrejme ako v každej športovej súťaži, aj u nás vyhralo to naj družstvo. Nikto z nás súťažiacich však neostal smutní, lebo sme všetci získali sladké medaile a pekné diplomy, ktoré budú zdobiť chodbu našej školy. Už sa veľmi tešíme na ďalšiu športovú súťaž.

     • VÝZVA !!!

      Milí priatelia,

      zapojili sme sa do súťaže s Kauflandom. Pri nákupe v Kauflande dostanete balíčky s nálepkami, ktoré si môžete lepiť do knihy. Avšak každý balíček obsahuje súťažný kód, ktorý je potrebné nahrať na www.ekobuk.sk a dať hlas našej Škola Turčianske Kľačany. Všetci, ktorí nás chcete podporiť, nahrávajte kódy škole Turčianske Kľačany 326 na www.ekobuk.sk alebo posielajte kódy z balíčkov priamo do školy prostredníctvom Vašich detí, vnúčat alebo známych školy. Prípadne kontaktujte číslo 0907 407 676. Ďakujeme za spoluprácu ... súťažíme o POUKÁŽKY NA NÁKUP ALTÁNKU, INTETAKTÍVNEJ TABULE S PROJEKTOROM, ZÁHRADNÉ STOLY A LAVICE

     • Školské kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin, 7.3.2023

      Marec je mesiacom knihy. Každoročne sa aj v našej škole koná recitačná súťaž v prednese poézie a prózy s názvom Vajanského Martin. Tento rok sa najlepšími recitátorkami, ktoré postupujú na okresné kolo recitačnej súťaže stali Ľubica Staňová zo 4.A s prózou Ako sa ľadový medveď učil plávať od Petra Stoličného a Júlia Maršalová z 3.A triedy s básňou Laktibrada od Milana Rúfusa. Všetkým zúčastneným ďakujeme za umelecký zážitok a prajeme veľa chuti do ďalšej práce. Ani naši malí prváčikovia sa nedali zahanbiť a hneď v úvode spoločne nesúťažne zarecitovali krásnu báseň ŽABIATKO pod vedením triednej pani učiteľky Ivanky Trnovskej.

     • Hvezdáreň Martin, 16.2.2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hvezdáreň Martin.

      Dňa 16.2. 2023 žiaci 3.a 4. ročníka spolu s pani uč.Ivankou a Renátkou navštívili hvezdáreň v Martine. Na túto exkurziu sme sa veľmi tešili, pretože sme sa veľa dozvedeli o jednoduchých strojoch. S touto témou sme sa stretli na hodine prírodovedy, takže tu sme mali možnosť si v praxi a na roznych pokusoch vyskúšať ich fungovanie. Pán Šabo nám ochotne všetko poukazoval, vysvetlil. Všetci sme sa aktívne zapojili do zaujímavých aktivít, zahrali sme sa s roznymi hračkami, ktoré využívajú princíp jednoduchých strojov. Exkurzia sa nám veľmi páčila a odniesli sme si mnoho nových skúseností a poznatkov, ktoré určite využijeme na hodinách prírodovedy.

     • Všetkovedko 2022-2023

      Vedomostná súťaž konaná v novembri 2022 má vyhodnotenie. V deň slávnostného odovzdávania polročných vysvedčení sme sa dozvedeli výsledky vedomostnej súťaže Všetkovedko. Spomedzi všetkých riešiteľov má naša škola troch žiakov, ktorí získali titul VĚTKOVEDKO a teda svojimi bystrými odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov. Ostatní žiaci sa stali všetkovedkovými UČŇAMI a budú ďalej pracovať na získavaní vedomostí a logických schopností.

     • Šaliansky Maťko, 24.1.2023

      Úspešný januárový deň. Zúčastnili sme sa okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V prednese povestí reprezentovali našu školičku žiačka Júlia Maršalová z 3.A s povesťou Studňa kráľa Mateja z knihy Turčianske povesti od Jozefa Tatára a žiačka Ľubica Staňová zo 4.A s povesťou Jazernica z knihy To poleriecke pole od Blažeja Beláka. Julinke zároveň blahoželáme k 3. miestu vo svojej kategórií. Tešíme sa a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 3. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 134229