• Šarkaniáda, október 2022

      Jesenné bláznenie v Školskom klube detí. Babie leto plné slnka, tepla a pestrofarebnej prírody nám umožnilo púšťať šarkany, niektoré i vlastnoručne vyrobené :) Poveternostné podmienky neboli ideálne, no nás to neodradilo a plní nadšenia sme so svojimi drakmi strávili príjemné popoludnie v prírode.

     • Beseda na tému HUBY, 11.10.2022

      K jeseni neodmysliteľne patria plody Zeme, HUBY. O zbere, druhoch a zaujímavostiach nám prišiel porozprávať špecialista na Mykológiu, pán Krivuš, evanjelický farár pôsobiaci vo Vrútkach. Priniesol so sebou i ukážky týchto živých prírodnín. Deti upozornil na to, že Muchotrávka zelená má smrtiaci kalich, ktorý nájdeme v podhubí, a preto je jedovátá. Z ďalších jedovatých húb, ktoré mnohí z nás nepoznajú je napríklad KAPUCŇOVEC, BEDLIČKA OSTROŠUPINATÁ, ktorá usmrtí najviac ľudí, pretože si ju ľahko môžete pomýliť s Bedľou vysokou. Pán farár nás upozornil aj na nenápadnú hubu, LYSOHLÁVKU, ktorá podľa slov pána farára rastie všade, len my ju nepoznáme. Predstavil nám aj hubu s názvom KORALOVEC, vyskytujúcu sa aj v Malej Fatra. Jeho najväščí úlovok Koralovca vážil 4,5 kg. Deťom ukázal aj mini hubku, ktorá rastie na konáriku, A JE ŇOU PAKORIENKOVKA ČIERNA, a iba za 1 kus by ste dostalii 200 eur.

     • Október- oslava jesene života

      Milí rodičia a priatelia školy!

      Október je mesiacom úcty k starším a práve v tento čas si pripomíname akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu plnia starí rodičia v našich životoch. Október je mesiacom úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie,úcty k tým, ktorí nás denne robia šťastnejšími a ktorí nám pomôžu keď to potrebujeme.

     • Liptovské múzeum v Ružomberku, 4.10.2022

      Regionálna exkurzia tentokrát smerovala na Liptov. Cestovali sme vláčikom a navštívili sme Liptovské múzeum v Ružomberku, kde nás svetom múzejníctva previedla múzejná pedagogička pani Ľubica Drusková. Vzdelávací program na tému "Múzeum očami detí" pani múzejná pedagogička podala dramatizáciou prostredníctvom dvoch divadelných bábok, ktorí boli zakladaťeľmi múzea, nakoľko rok 2022 je 110. výročím založenia. Deti si vyskúšali formou divadla jednotlivé pracovné pozície v múzeu, čo sa v múzeu nachádza a čo je považované za múzeum i ako vzniklo. Prehliadka expozície bola veľmi obsiahla a pútavá. Srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • TÝŽDEŇ MOBILITY V ŠKD, september 2022

      V rámci týždňa mobility sme v Školskom klube detí vytvárali dopravné prostriedky zo stavebnice LEGO a SEVA, ktoré nabrali veľmi kreatívne až fantazijné prvky. Zapojili sa jednotlivci aj skupinky detí. Po tajnom hlasovaní sme obdarovali deti na prvých troch miestach. Najväčší počet hlasov získala skupina detí - Maťko Hlavňa, Peťko Strempek, Samko Vaňko, Vaneska Siráňová Anička Budzová a Emmka Buľvas s projektom VOJENSKÁ LOĎ. Na 2. mieste sa umiestnila Sofinka Barbuščáková s výtvorom ROZBIEHACIA HELIKOPTÉRA SB9. Deti Adamko Ertl a Damiánko Janík sa umiestnili na 3. mieste s novovymysleným dopravným prostriedkom KOČIAR NA SNEH. Deti prejavili svoje konštruktívne schopnosti a zručnosti, zapojili fantáziu a zdokonalili si jemnú motoriku. Tešíme sa na ďalšiu výzvu.

     • Návšteva Slovenskej národnej knižnice, september 2022

      V septembri sme navštívili so žiakmi 3. a 4. ročníka Slovenskú národnú knižnicu, Maticu slovenskú v Martine. Žiakov previedol sprievodca po knižnici, jednotlivých stanovištiach, kde sa oboznámili s rôznymi úlohami práce zamestnancov. Plnohodnotná bola aj prezentácia o tom, čo je to Matica slovenská, aká je jej úloha i o histórií vzniku. Dozvedeli sme sa, že vznik prvých kníh začína v pol. 15. st., že knihy viazali do kože, pretože nehorí. Vďaka Martinovi Hatalovi vychádza dodnes časopis Báječná žena. Najťažšia kniha, ktorou disponuje knižnica má 80 kg, a je to Preceptor. Žiaci mali možnosť prezrieť si najmenšiu knižku, ktorou Matica disponuje, a je ňou Korán s rozmermi cca 2 x 3,5 cm.. Ďalej sme nahliadli aj do starej Čítanky, atlasu Slovenska, knihy písanej vo "ŠVABACHU", držali sme v rukách i knihu v Brailovom písme pre nevidiacich. Získali informáciu o tom, čo je to REŠERŠ, že v tejto

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      Nový školský rok začal prednesom básní našich žiačikov. Príhovor plný srdečných slov pre žiačikov, rodičov a zamestnancov školy predniesla pani riaditeľka Mgr. Lívia Šimková a pani starostka obce. Našich 10 malých prváčikov sme privítali veľkým potleskom a pod vedením triednej pani učiteľky MGr. Ivanky Trnovskej budú zdolávať všetko poznané aj nepoznané. V tomto školskom roku bude drať školské lavice 45 žiakov. Tešíme sa na zážitky, radosti a nové priateľstvá. Vykročme teda tou správnou nohou do školy plnej smiechu, kamarátov, nových vedomostí a skúseností...

     • Rozlúčka so žiakmi 4.A, 24.6.2022

      Slnečná a úsmevná rozlúčka s našimi najstaršími žiakmi so 4.A triedy. Deti pod vedením triednej pani učiteľky pripravili pre rodičov i pedagógov a zamestnancov školy kultúrny program plný tanca, spevu a dramatizácie. Za chutnú tortu ďakujeme pani Alenke, rodičom za pohostenie plné chutných dobrôt. Prajeme Vám milí žiaci veľa šťastných chvíľ na nových školách. Veríme, že zúročíte nadobudnuté vedomosti, vytvoríte si nové priateľstvá a nezabudnete na chvíle strávené s nami počas školských i mimoškolských aktivít.

     • Koncoročný výlet na Oravský hrad, 27.6.2022

      Krásny koncoročný výlet sme absolvovali vláčikom za kultúrnou pamiatkou na Oravu. Prehliadka Oravského hradu bola vďaka sprievodcovi Tomášovi veľmi pútavá. Aj napriek teplým slenčným lúčom sme sa veľmi tešili. Získali sme nové vedomosti aj o tom, že Oravský hrad bol kedysi vojenským hradom a že tu vládol rod Thurzo. Zaujali nás vystavené zbrane, koče, folklórne prvky ako aj kútiky živočíšnej a rastlinnej ríše. Najväčším prekvapením pre nás bolo dvojhlavé teľa, podoba chladničky a vianočného stromčeka v minulosti. Na záver sme sa osviežili zmrzlinkou, kúplili sme si niečo malé a milé na pamiatku a pocestovali vláčikom späť domov. Ďakujeme výboru ZRPŠ za úhradu vstupného do hradu a pani učiteľke Danke za organizáciu.

     • Výstava jún 2022

      Školský rok 2021/2022 sa blíži ku koncu. Deti, ktoré navštevujú Výtvarný krúžok na našej škole pod vedením výtvarníčky p. Chovancovej, pod záštitou ZUŠ Dražkovce pripravili výstavu plnú prekrásnych umeleckých diel. Sme pyšní na tvorivosť a fantáziu našich detí. Výstavu si môžete prísť pozrieť ešte do 24. júna 2022 v poobedňajších hodinách na prízemie školy.

     • DEŇ RODINY, 17. JúN 2022

      "Rodina a priatelia sú skryté poklady. Hľadajte ich a užite si ich bohatstvá." ... Wanda Hope Carter

      Milé, veselé, slnečné, usmievavé, súťaživé, kreatívne, sladké a láskavé ... aj týmito prívlastkami by sa dalo opísať piatkové popoludnie a podvečer na Hasičskej zbrojnici. Členovia výboru ZRPŠ pri ZŠ Turčianske Kľačany pripravili pre deti a žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy DEŇ RODINY. Deti si so svojimi rodičmi, súrodencami, spolužiakmi užili kopec zábavy pri súťažiach, naplnili hladné brušká dobrôtkami. Samozrejme nechýbal ani tanec. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali s prípravou a realizáciou úžasnej rodinnej akcie, s varením guľášu, DJ-ovi, ako aj všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí priniesli dobrôtky pre všetky brušká. :)

     • ŠKOLA v PRÍRODE Terchová, Šípková 6.-10. jún 2022

      Po tretíkrát sme absolvovali Školu v prírode v rodisku Juraja Jánošíka, v Terchovej. Tento rok absolvovalo ŠVP 19 žiakov 3. a 4. ročníka a benjamínek, žiačka 1.A triedy Natálka Záborská. Vedúcimi boli Mgr. Livka Šimková, Mgr. Vierka Sleziaková a Mgr. Lucia Purdová. Pani zdravotníčka Milenka Ruttkayová sprevádzala naše kroky a v prípade prvej pomoci bola tou najdôležitejšou osobou. Zvieratká milujeme, ale v priebehu štyroch dní sa na nás nalepilo snáď aj tucet nežiadúcich kliešťov. Cieľom školy v prírode bolo budovať vzájomnú spoluprácu a rešpekt, toleranciu, čestnosť, iniciatívu a trpezlivosť ako aj prehlbovať u detí športové návyky, vzťah ku prírode, turistike. Cieľom Školy v prírode bolo aj každodenné zážitky a získané informácie pretvoriť vo svojej pracovnej skupine na projekt – poster, čo sa určite každej pracovnej skupine podarilo na 100 %. Hneď 1. deň po ubytovaní, naplnení hladný

     • Dopravná výchova 1.A, 2.A

      Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako chodcov alebo cyklistov.

      Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú vyučovania na dopravnom ihrisku pri ZŠ A.Dubčeka, ktoré primárne spolupracuje s MŠ a ZŠ v meste Martin. Preto si nesmierne vážime, že sa podarilo PaedDr. Danke Grenovej a pani Mgr. Renátke Bírovej dohodnúť vyučovanie aspoň pre dve triedy.

     • Rozprávková noc v škole, 27. máj 2022

      Po niekoľkých rokoch prišiel rad aj na rozprávkovú noc. Deti sa na túto čarovnú prespávačku v škole veľmi tešili. Spolu s deťúrencam sme to zvládli na výbornú, nestihli im chýbať ani rodičia. Pani učiteľka Danka zorganizovala besedu so spisovateľom, hudobníkom, spevákom i hercom Branislavom Jobusom z Vrbového. Jeho pútavé zábavné a hudobné vystúpenie nás všetkých pohltilo do sveta fantázie. Predstavil nám knižky z jeho tvorby. Ani sme sa nenazdali, besede zazvonil zvonček v podobe rokovej pesničky a naše kroky viedli späť do školy, kde sme sa občerstvili, zatancovali si, vyrozprávali sa, vymenili si knihy na burze a nakoniec prečítali rozprávočku na dobrú noc. Ďakujeme milé deti za vzorné správanie bez konfliktov. Za plnohodnotné balíčky ku Dňu detí ďakujeme spolu s deťmi výboru ZRPŠ. Táto udalosť bola o to výnimočnejšia, že naša pani riaditeľka Livka oslávila s nami svoje narodeniny a m

     • ČISTIČKA ODPADOVÝCH VôD vo Vrútkach, 12. máj 2022

      Environmentálna exkurzia do čističky odpadových vôd, ktorá bola pre žiakov 3. a 4.ročníka veľkým prínosom. Prichádza nielen z Vrútok a Martina, ale aj okolitých obcí, z Turč. Kľačian, Lipovca, Príboviec, Koštian a dokonca i splašková voda z Brantneru. Uvedomili sme si, aké ťažké a zdĺhavé je odstrániť nečistoty z odpadovej vody našich domácností, ktorú potom vyčistenú odvádzajú do rieky Váh. Zážitky budeme ďalej šíriť aj do našich rodín. Prešli sme si mechanickým a biologickým čistením vody. Dozvedeli sme sa, že odpad z vody, teda kal nechávajú vyhnívať v nádržiach s teplotou 37, 2 °C až 37,4°C a potom ho využívajú na výrobu elektrickej energie, bioplynu i vyvážajú na ďalšie spracovanie. Ďakujeme pánovi sprievodcovi, zamestnancovi ČOVky i p. Korbelovi za povolený vstup do areálu. Veľmi sa nám páčilo.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 101481