• „Nadmerné používanie internetu u detí a mladých ľudí“,

      Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch si Vás dovoľuje pozvať na online podujatie

      Azda každému dospelému človeku, ktorý prichádza do styku s deťmi a mladými ľuďmi sa niekedy zdalo, že mobily a internet používajú nadmerne a že ich internetovanie negatívne vstupuje do ich života. Na stretnutí bude predstavená téma nadmerného internetovania, vrátane negatívnych dôsledkov na fyzické a duševné zdravie, vzťahy a akademický výkon. Prednáška poskytne pohľad na faktory, ktoré prispievajú k nadmernému používaniu internetu a stratégiu, ako s týmto problémom efektívne zápasiť. Zároveň sa budú diskutovať možnosti prevencie a podpora zdravého online správania, aby sa deti a mladí ľudia mohli bezpečne a s rozumom pohybovať v digitálnom svete. Prednáška je určená pre rodičov, pedagógov, odborníkov v oblasti duševného zdravia a všetkých, ktorí majú záujem o túto dôleži

     • Záložka do knihy spája školy

      14. ročník česko-slovenského projektu

      Do projektu sa do 31. 10. 2023 prihlásilo 1 180 škôl s celkový počtom 134 008 žiakov, a to z Českej republiky 481 škôl s 45 637 žiakmi a zo Slovenskej republiky 699 škôl s 88 371 žiakmi.

      Projekt sme realizovali v mesiaci október medzi školami ZŠ Turčianske Kľačany a ZŠ s MŠ Drahanovice, Olomoucký kraj, Česká republika. Do projektu sa zapojilo všetkých 54 žiakov z našej školy. Nakoľko sme sa dozvedeli, že českých kamarátov je v škole 64, niektorí žiaci vyrábali 2 záložky. Žiaci si sami zvolili motív záložky. Inšpirovali sa rôznymi rozprávkovými knihami slovenských i zahraničných spisovateľov. Mnohé z rozprávok, ktoré na svojich záložkách zobrazili, boli aj sfilmované. Žiaci ilustrovali rozprávky, ako Medovníková chalúpka, O Červenej čiapočke, Vlk a sedem kozliatok, Jurošík, Pat a Mat, Mach a Šebestová, Dúhalka, Princezná na vlásku, Zlatovláska, M

     • Riaditeľské voľno

      Milí rodičia,

      oznamujem Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a zamestnancov školy, po dohode so zriaďovateľom, udeľujem žiakom riaditeľské voľno počas piatku 27.10.2023.

      Žiaci sú v tento deň automaticky odhlásení zo stravy.

      Vyučovanie bude opäť obnovené po jesenných prázdninách, vo štvrtok 2.11. 2023

     • Pasovanie prváčikov

      Predstavujeme vám našich prváčikov

      Jedno piatkové popoludnie, dňa 20.10., sme sa spoločne stretli, kvôli dôležitej slávnosti. V tento deň sme sa rozhodli spoločne s aktívnimi členmi ZRPŠ a štvrtákmi preveriť vedomosti a zručnosti našich najmladších žiakov. Spoločne sme zavítali do kráľovstva, v ktorom vládne nielen milá Snehulienka ale i krásna kráľovná a udatný kráľ, a v ktorom žijú usmiati škriatkovia.

     • Zber šípok, október 2023

      Rozbehli sme Jesenný projekt ZBER ŠÍPOK spoločne s Lesmi SR. Spoločnými silami sme do dnešného dňa 10.10.2023 nazbierali 62 kg šípok. Čo je cieľom tohto projektu? MOTIVOVAŤ žiakov a ich rodiny tráviť čas v prírode, a tým podporovať návrat k tradíciám a aktivitám, ktoré boli donedávna úplne bežnou súčasťou života. V neposlednom rade ide o zmysluplný projekt, pretože urobíte veľa pre svoju psychickú i fyzickú kondíciu, pre školu získate finančné prostriedky a pre závod v Liptovskom Hrádku nazbierate prírodný materiál pre výrobu čajov, liečiv. Ďakujeme koordinátorovi z Lesy SR, p. Lacimu Bihári za možnosť zapojiť sa do tohoto zmysluplného projektu.

     • Environmentálna výchova 4.A

      V piatok, 6. októbra sa štvrtáci vybrali do Turčianskej Štiavničky na environmentálnu výchovu. Už po vstupe do miestnosti vedeli, čo ich čaká. Okrem pána učiteľa Peťa a pani učiteľky Ivanky ich vítali utešené modely rôznych vtáčikov. Žiaci sa učili spoznávať stále i sťahovavé vtáky, ich stavbu tela, potravu i spôsob života. Niekoľko informácií si vypočuli aj o záchrannej stanici v Zázrivej. Po netradičnom vyučovaní sa presunuli do vonkajších priestorov, kde na nich čakali envirosúťaže. Najväčšou odmenou bolo stretnutie so živými zvieratkami, ktoré si žiaci mohli pohladkať, prípadne zobrať do rúk a potešiť sa s nimi. Slnečné dopoludnie prinieslo nielen nové poznatky, ale i veľa pekných zážitkov.

     • Starší čítajú mladším

      Posledný septembrový piatok sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili na vyučovacej hodine u prvákov. Stretnutie nebolo náhodné. Čitateľská aktivita „Starší čítajú mladším“ sa v našej škole koná každý rok. Okrem bližšieho spoznania prváčikov bola vyučovacia hodina zameraná na preukázanie čitateľských zručností štvrtákov a na počúvanie s porozumením prvákov. Štvrtáci prečítali prvákom dve rozprávky, ktoré mali podobu bájky. Následne dávali prvákom otázky, či dobre počúvali a čo si z rozprávok zapamätali. Prváci sa nedali zahanbiť a bez problémov odpovedali na zvedavé otázky štvrtákov. Dokonca vedeli sformulovať aj morálne posolstvo jednotlivých rozprávok. Žiaci sa zhodli na tom, že čítanie je pre človeka veľmi dôležité, lebo prináša nielen informácie, ale i dobrú náladu.

     • Dopravná výchova, 23.6.2023

      Dopravnú výchovu absolvujeme každý rok na dopravnom ihrisk u v Martine. Inštruktori Peťko a Renátka nás najprv previedli celým ihriskom pešo, až potom sme dostali kolobežky i káry. Museli sme dávať pozor na dopravné značky, semafory i chodcov. Trénovali sme si postreh, fyzickú kondíciu a pozornosť. Super dopoludnie ....

     • Koncoročný výlet Oravská priehrada, 27.6.2023

      Konečne prišiel vytúžený deň, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Po záverečných písomných prácach sme si zaslúžili relax a oddych od učenia. Pani učiteľky pre nás pripravili plavbu loďou po Oravskej priehrade. Z rána počasie nevyzeralo moc ružovo, ale predsa sme si užili krásne oravské výhľady z paluby lode Orava. Niektorí z nás ostali v príjemnej kajute lode, iní vyšli aj hore na loď, kde sme obdivovali prekrásnu oravskú prírodu. Počas plavby sme si vypočuli zaujímavosti o Oravskej priehrade a o Slanickom ostrove umenia, na ktorý sme potom vystúpili. Tu sme sa dozvedeli ďalšie nové informácie o zatopených oravských dedinkách, navštívili sme malebný kostolík a prešli sme sa po ostrove. Na pamiatku si mnohí z nás pokúpili magnetky, malé suveníry a aj sladké maškrty.

     • Environmentálna výchova v Turčianskej Štiavničke

      22. júna sme sa spolu so štvrtákmi vybrali do Turčianskej Štiavničky na environmentálnu výchovu. Ako vždy najväčší úspech zožali zvieratká, ktoré sme si mohli nielen pohladkať ale tí odvážnejší aj chytiť do rúk a nechať nech trošku po nás polezú. V druhej časti sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, kde už na nás čakali žiaci zo Žabokriek a spoločne sme sa venovali "výučbe". Pani učiteľka Ivanka a pán učiteľ Peťo nám vysvetlili ako na Zemi všetko so všetkým súvisí, ako je potrebné vnímať nielen živú ale i neživú prírodu. Zahrali sme sa na les- stromy v korunách ktorých žijú rôzne vtáčiky, mali sme možnosť vidieť humus a rôzne chrobáčiky a húsenice, ktoré sú veľmi dôležité pre úrodnosť pôdy.

     • Didaktické hry, 1. Jún 2023

      Didaktické hry sa konali počas Medzinárodného dňa detí. Pod vedením p.uč. Ivky Trnovskej sa žiaci rozdelili do 8 skupín po 5 členov a obchádzali stanovištia, ktoré si pripravili pani učiteľky. Na každom stanovišti získavali body za praktické zručnosti, vedomostný test i pečiatku za spoluprácu a správanie. Na stanovišti POHYB A POBYT V PRÍRODE žiaci pracovali s mapou i kompasom. Na stanovišti DOPRAVNÁ VÝCHOVA žiaci rozpoznávali dopravné značky, prakticky na kolobežke zdolali križovatku. CIVILNÁ OCHRANA bolo stanovište, kde žiaci riešili situácie ohrozenia obyvateľstva živlami. Stanovište ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA zahŕňalo prekážkové dráhy, vytrvalosť a fyzickú zdatnosť. Na stanovišti ZDRAVOTNÁ PRÍPRAVA si žiaci vyskúšali ošetriť zraneného, stabilizovanú polohu. Pred samotným zahájením didaktických hier sme si vyskúšali varovný 2 minútový signál všeobecneho ohrozenia. Dokázali sme opustiť budovu d

     • Koncert a výstava 2023, 30. máj 2023

      Keď sa spojí hra na klavíri, hra na gitaru a výstava výtvarných prác, znamená to je jediné ... príjemný umelecký zážitok, ktorý sme ako publikum zažili. Pani učiteľka Julka z výtvarného krúžku pripravila výstavu plnú umeleckých jedinečných diel našich detí. Taktiež zahrala spolu so žiačkami 1. a 2. ročníka hudobné skladby na gitare. Pod vedením pána učiteľa Zdenka deti predviedli celoročnú snahu a drinu na klavíri. Ďakujeme i za sladké občerstvenie. Veríme, že učitelia zo ZUŠ Dražkovce budú pokračovať v tvorivých činnostiach s našimi detičkami aj v budúcom školskom roku. TEŠÍME SA

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 8. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 184530