• Vynášanie MORENY, 23. 3. 2023

      Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je poslaním našej školy. Vyniesli sme Morenu, bohyňu zimy a smrti a priniesli sme jar letkami, čo sú brezové halúzky ozdobené stužkami. Morena, Morena, kde si prebývala? ... Na tom vyšnom konci, v murovanom domci ... ozývalo sa kľačianskym chotárom. Ďakujeme všetkým zúčastneným a deťom za aktívny prístup pri realizácií kultúrneho programu.

     • Knižnica Martin-Sever, 13.3.2023

      Dňa 13.3. 2023 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili knižnicu v Martine na Severe. Veľmi sme sa na ňu tešili. Keďže je marec – mesiac knihy ,teta knihovníčka si pre nás pripravila prehliadku knižnice. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o knihách pre deti, ale aj pre dospelých, ako sú v knižnici usporiadané, a že každá knižka tu má svoje miesto. Potom sme sa vrhli do čítania príbehu o ježkovi. Druháci čítali, prváci pozorne počúvali. Teta nám pripravila pekný pracovný list, prváčikovia si vybrali knižky a spolu na koberci v nich skúšali lúskať písmenká, slová, vety. Na záver nám pani knihovníčka rozdala milé ježkovské obrázky a záložku, ktorú sme si mohli doma vystrihnúť, dotvoriť a môžeme ju využívať na hodinách čítania.

     • Športový turnaj, 15.3.2023

      Dňa 15.3.2023 sa v našej škole konal turnaj v prehadzovanej . Na túto športovú udalosť sme sa veľmi tešili a na hodinách TV sme poctivo trénovali . Boli sme rozdelení do štyroch súťažných družstiev, v ktorých boli zastúpení žiaci z každého ročníka. Navzájom sme si fandili a povzbudzovali sa. Samozrejme ako v každej športovej súťaži, aj u nás vyhralo to naj družstvo. Nikto z nás súťažiacich však neostal smutní, lebo sme všetci získali sladké medaile a pekné diplomy, ktoré budú zdobiť chodbu našej školy. Už sa veľmi tešíme na ďalšiu športovú súťaž.

     • VÝZVA !!!

      Milí priatelia,

      zapojili sme sa do súťaže s Kauflandom. Pri nákupe v Kauflande dostanete balíčky s nálepkami, ktoré si môžete lepiť do knihy. Avšak každý balíček obsahuje súťažný kód, ktorý je potrebné nahrať na www.ekobuk.sk a dať hlas našej Škola Turčianske Kľačany. Všetci, ktorí nás chcete podporiť, nahrávajte kódy škole Turčianske Kľačany 326 na www.ekobuk.sk alebo posielajte kódy z balíčkov priamo do školy prostredníctvom Vašich detí, vnúčat alebo známych školy. Prípadne kontaktujte číslo 0907 407 676. Ďakujeme za spoluprácu ... súťažíme o POUKÁŽKY NA NÁKUP ALTÁNKU, INTETAKTÍVNEJ TABULE S PROJEKTOROM, ZÁHRADNÉ STOLY A LAVICE

     • Školské kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin, 7.3.2023

      Marec je mesiacom knihy. Každoročne sa aj v našej škole koná recitačná súťaž v prednese poézie a prózy s názvom Vajanského Martin. Tento rok sa najlepšími recitátorkami, ktoré postupujú na okresné kolo recitačnej súťaže stali Ľubica Staňová zo 4.A s prózou Ako sa ľadový medveď učil plávať od Petra Stoličného a Júlia Maršalová z 3.A triedy s básňou Laktibrada od Milana Rúfusa. Všetkým zúčastneným ďakujeme za umelecký zážitok a prajeme veľa chuti do ďalšej práce. Ani naši malí prváčikovia sa nedali zahanbiť a hneď v úvode spoločne nesúťažne zarecitovali krásnu báseň ŽABIATKO pod vedením triednej pani učiteľky Ivanky Trnovskej.

     • Hvezdáreň Martin, 16.2.2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hvezdáreň Martin.

      Dňa 16.2. 2023 žiaci 3.a 4. ročníka spolu s pani uč.Ivankou a Renátkou navštívili hvezdáreň v Martine. Na túto exkurziu sme sa veľmi tešili, pretože sme sa veľa dozvedeli o jednoduchých strojoch. S touto témou sme sa stretli na hodine prírodovedy, takže tu sme mali možnosť si v praxi a na roznych pokusoch vyskúšať ich fungovanie. Pán Šabo nám ochotne všetko poukazoval, vysvetlil. Všetci sme sa aktívne zapojili do zaujímavých aktivít, zahrali sme sa s roznymi hračkami, ktoré využívajú princíp jednoduchých strojov. Exkurzia sa nám veľmi páčila a odniesli sme si mnoho nových skúseností a poznatkov, ktoré určite využijeme na hodinách prírodovedy.

     • Všetkovedko 2022-2023

      Vedomostná súťaž konaná v novembri 2022 má vyhodnotenie. V deň slávnostného odovzdávania polročných vysvedčení sme sa dozvedeli výsledky vedomostnej súťaže Všetkovedko. Spomedzi všetkých riešiteľov má naša škola troch žiakov, ktorí získali titul VĚTKOVEDKO a teda svojimi bystrými odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov. Ostatní žiaci sa stali všetkovedkovými UČŇAMI a budú ďalej pracovať na získavaní vedomostí a logických schopností.

     • Šaliansky Maťko, 24.1.2023

      Úspešný januárový deň. Zúčastnili sme sa okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V prednese povestí reprezentovali našu školičku žiačka Júlia Maršalová z 3.A s povesťou Studňa kráľa Mateja z knihy Turčianske povesti od Jozefa Tatára a žiačka Ľubica Staňová zo 4.A s povesťou Jazernica z knihy To poleriecke pole od Blažeja Beláka. Julinke zároveň blahoželáme k 3. miestu vo svojej kategórií. Tešíme sa a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

     • Prerušenie vých.-vzdel. procesu

      Základná škola Turčianske Kľačany so sídlom v Turčianskych Kľačanoch 210, 03861 Vrútky zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Líviou Šimkovou Vám týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti a v súlade s Metodickým usmernením 15/2005-R, taktiež po konzultácii s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine a po dohode so zriaďovateľom školy – Obcou Turčianske Kľačany, zastúpenou starostkou obce Mgr. Lenkou Slávikovou,

     • Svätá Lucia, 13. december 2022

      Niektoré ľudové zvyky sa pretavili aj do kresťanského sviatku, napríklad že na Luciu sa nesmelo priasť, šiť a nič robiť ihlou. Ženy v tento deň oddychovali. Robili sa obchôdzky, kde dievky ale aj chlapci odetí v bielom a s pomúčenými tvárami vinšovali po domoch požehnanie rodiny a vymetali zlé čary i choroby husacími pierkami. Aj my v školičke sme zavŕšili stridžie dni plné mágie a so žiakmi 4. ročníka povymetali kúty v jednotlivých triedach i v Materskej škôlke Vrabček. Ďakujem deťom za aktívny prístup k príprave i realizácií programu.

     • Mikuláš, 6. december 2022

      Mikuláš nezabudol ani na deti a personál v ZŠ Turčianske Kľačany. Jeho pomocníkom bol anjel, biely a čistý ako sneh. Avšak sprevádzali ich aj dvaja čertíci, ktorí kontrolovali správanie detí, poriadok v triede, spevácke i recitátorské schopnosti, čistotu rúk i zúbkov. Až po takejto čertovsky dôkladnej kontrole sme dostali od Mikuláša obrovský balíček plný nielen sladkých maškŕt, ale aj ovocia a orieškov. Ďakujeme výboru ZRPŠ, p.Hlavňovej, p.Vakrčkovi, p.Mančikovi a p. Mančikovej za úsmev a radosť, ktoré k nám priniesli.

     • Vianočné trhy, 27. november 2022

      Po dlhšej prestávke sme mali možnosť stráviť prvú adventnú nedeľu na vianočných trhoch v Turčianskych Kľačanoch. Predajom výrobkov, ktoré vznikli pod rukami detí pod vedením pedagógov ste podporili naše ďalšie aktivity. Ďakujeme i rodičom a priateľom školy za akúkoľvek podporu a spoluprácu. Deťom, ktoré sa zúčastnili spolu s pedagógmi predaja, srdečne ďakujeme. Prajeme adventné obdobie plné lásky, radosti, pokoja a kúzelných okamihov.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 25. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 115430